پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و دکترا - رپورتاژ آگهی

پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال آماده: بررسي تاثير مدیریت سرمايه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شركت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش گمرک فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مديريت دولتي ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

پروپوزال بررسي تأثير شخصيت کارکنان برتحليل‌رفتگي آنان

دانلود پروپوزال آماده: بررسي تأثير شخصيت کارکنان برتحليل‌رفتگي آنان، مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف معارف ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: بررسي تاثير توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف فرماندهي و مديريت انتظامي قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

پروپوزال آماده با موضوع فمنيسم

دانلود پروپوزال آماده: بررسي پديده فمنيسم و تحليل محتواي نشريات پيام زن و زنان فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم اجتماعي ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

پروپوزال با موضوع دزدان دریایی

دانلود پروپوزال آماده: بررسي پتانسيل هاي  موجود جهت منع فعاليتهاي دزدي دريايي و راهكارهاي عملي مقابله با آن در منطقه خليج عدن براي شركتهاي كشتيراني  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

پروپوزال آماده کارشناسی ارشد با موضوع لاکتوباسیل‌ها

دانلود پروپوزال آماده: : بررسي آلودگي فاژهاي لاکتوباسیل‌های بومي جدا شده از  نمونه‌هاي  لبنی ایران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف زیست شناسی قسمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي (مطالعه موردي: پل دوم رودخانه ميناب) فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

پروپوزال با موضوع امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن

دانلود پروپوزال آماده: بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي­های آن در شركت خودرو­سازی سايپا  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

پروپوزال آماده با موضوع برندینگ و بسته بندی

دانلود پروپوزال آماده: : بررسي الگوهاي کارآمد طراحي بسته‌بندي در تقويت هويت بصري برند   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف ارتباط تصويری قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

ده ها نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق را از بین موارد موجود در سایت انتخاب و دانلود کنید
پرسشنامه اهمال کاری  تاکمن روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این مقیاس توسط تاکمن ساخته شده و از 16 ماده ویک عامل تشکیل شده است که آزمودنی یکی از 4 گزینه ( مطمئناً این چنین نیستم، این تمایل در من وجود ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری  بامریند(1967) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. جهت سنجش شیوه های فرزند پروری، پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند(1967) استفاده شد. که این پرسش نامه را بامریند(1967) پس از بررسی های طولانی ساخته است. این پرسش ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه تأخیر رضامندی تحصیلی (عنبري و همکاران 1392) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه توسط عنبري و همکاران در سال 1392 تدوین شده است و دارای 18 سوال پنج درجه ای (خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم، ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) کرتون 1967 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه توسط کرتون 1967 برای سنجش سبک  نوگرا یا پژوهنده - یانوگرا یا پذیرنده ساخته شد پرسشنامه از 33 ماده و 5 گزینه ( بسیار آسان، نه ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه نگرش به تغيير سازماني رابرت هلر(1986) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. برای سنجش پذیرش تغییر مدیران از پرسشنامه 32 سوالی استفاده شد که بوسیله رابرت هلر(1986)تهیه شده است. نمره گذاری این ازمون به صورت چهار گزینه ای هرگز، گاهی ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه سبک¬هاي تفکر استرنبرگ-واگنر (1991) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. براي سنجش سبک­هاي تفکر مدیران، از پرسشنامه­ي سبک­هاي تفکر استرنبرگ-واگنر[1](1991) استفاده شده است. بعد کارکردی پرسشنامه سبک های تفکر 24 سوال دارد که سه نوع سبک تفکر مدیران را شامل ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. در این پژوهش برای تعیین نمره کیفیت زندگی از پرسشنامه SF36 با مجموع 35 سوال در 8 قلمرو وابسته به سلامت به شرح زیر استفاده شده است: عملکرد جسمی محدودیت در ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. بر اساس مدل ارتقاء سلامت پندر جهت تعيين اين كه افراد تا چه حد رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامتي را انجام ميدهند، ارائه گرديد. يك ارزيابي چند بعدي از رفتارهاي ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه عملکرد( اچیو) مدل هرسی و گلداسمیت روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه اندازه گیری عملکرد  از  مدل هرسی و گلداسمیت که با نام اچیو[1]  معروف است ، استفاده شده است . پرسشنامه مربوطه بصورت استاندارد موجود بوده و عملکرد   ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه سبک رهبری روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. برای سنجش تعیین سبک رهبری[1] از یک پرسشنامه استاندارد که مشتمل بر سی ویک سئوال با طیف لیکرت که 5 گزینه ای می باشد، استفاده شده است بطوری که پاسخA :بیانگرهمیشه،F: بیانگرغالباً، ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات