اقدام پژوهی حل مشکل روخوانی دانش آموز مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی حل مشکل روخوانی

همکاران گرامی نمونه ای کامل و جدید اقدام پژوهی حل مشکل روخوانی را در اردیبهشت ماه 98 تدوین برای دانلود در سایت بارگذاری کرده ایم . این نمونه قابل استفاده برای کلیه همکاران مقطع ابتدایی میباشد و بصورت پیشفرض از دید یک آموزگار پایه پنجم به تحریر در آمده است . با توجه به قابلیت ویرایش فایل با اندک تغییراتی کلیه همکارانی که دانش آموزی با مشکل روخوانی دارند در صورت تمایل میتوانند از این نمونه استفاده کرده یا از آن ایده گیری نمایند.

دانلود اقدام پژوهی حل مشکل روخوانی دانش آموز

برای دانلود این نمونه اقدام پژوهی روخوانی مقطع ابتدایی روی دکمه زیر کلیک کنید

لینک دانلود

- ضعف در روخوانی باعث ضعف دروس دیگر شده است .

-توانایی کنترل تنفّس در بهتر خواندن تأثیر دارد .

-تقویت حافظه ی شنیداری باعث بهتر خواندن می شود .

- تقویت حافظه ی دیداری باعث بهتر خواندن می شود .

-درست خواندن باعث درک بهتر مطالب می شود.

-طرح سوال از درس باعث در ک بهتر آنچه خوانده می شود.

تیترهایی که در این اقدام پژوهی آموزگاران پنجم ابتدایی وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  مشکل روخوانی

پیشگفتار در رابطه با  مشکل روخوانی 

مقدمه  موضوع در رابطه با مشکل روخوانی 

شناسایی مسئله در رابطه با  مشکل روخوانی 

 گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  مشکل روخوانی 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با مشکل روخوانی 

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  مشکل روخوانی 

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با مشکل روخوانی 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  مشکل روخوانی 

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با مشکل روخوانی 

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با مشکل روخوانی 

نتیجه گیری در رابطه با مشکل روخوانی

پیشنهادات در رابطه با مشکل روخوانی

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با مشکل روخوانی 

لینک دانلود

21 Jun 2022