اقدام پژوهی در مورد اصلاح رفتاری دانش آموز شلوغ و پرحرف مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی دانش آموز شلوغ

اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی پیرامون مقوله چگونه توانستم فرشید دانش آموز شلوغ کار که همکلاسی های خودش را اذیت می کرد را آرام کنم؟ با نگارش برنامه قابل ویرایش ورد و به صورت کامل و دقیق در ۳۱ صفحه

اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی پیرامون مقوله چگونه توانستم فرشید دانش آموز شلوغ کار که همکلاسی های خودش را اذیت می کرد را آرام کنم؟ نمونه ای کامل و بی نظیر در سایت جام دانش

پایگاه علمی و فرهنگی اقدام پژوهی معلمان یکی از بهترین گروه های تخصصی پیرامون مقوله تهیه و تنظیم و نگارش اقدام پژوهی معلمان بر این باور است که در نگارش اقدام پژوهی مانند اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی می بایست کلیه مراحل نگارشی و تنظیم مقاله به صورت کامل و دقیق رعایت شود.در این رابطه هم اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی را تایید ومبتنی بر آخرین بخشنامه ارسالی از وزارتخانه می داند.

مطالبی که در اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی موجوداست عبارت است از :

اقدام پژوهی پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

دیباچه مطالب پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

چکیده و مقدمه موضوع پیرامون مقوله  آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

بیان مسئله پژوهش پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

شرایط و توصیف وضعیت حاضر پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

جمع آوری داده ها و شواهد یک پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

تفسیر و تجزیه داده ها و اطلاعات پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

ارائه راه حل ها وراهکارهای نوین موقتی در رابطه با آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

ارائه راه حل ها وراهکارهای جدید و نظارت بر آن پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار

اهمّيّت انضباط به شرح زير است :

الف – سلامت جامعه

ب – شادی و نشاط فرد

ج – سازش فردی و اجتماعی

د – احساس امنيّت

ه – اعتماد به نفس

و – جلب محبّت ديگران

ز – صرفه جويی در وقت

انضباط سبب  ايجاد عظمت  برای انسان است و اين كه رعايت انضباط در كلاس  درس نه تنها موجب يادگيری بهتر مي شود بلكه به رشد سالم شخصيّت دانش آموز هم منجر مي شود . به عكس هرگونه شلوغ کاری و عدم رعايت مقرّرات و انضباط سبب شرمندگی ، احساس گناه و خسارت مادّی و معنوی مي شود .

همان طوركه در پزشكی ، پيشگيری خيلي با ارزش تر از درمان است درمسايل انضباطی هم اين اصل حاكم است يعني پيشگيری با ارزشمندتر از اصلاح مي باشد . رعايت  اصول  انضباطی را  بايد  از زمان كودكی  به  بچه ها ياد داد .

در  بررسی  تاريخچه ی زندگی افراد بزهكار  ديده  شده  است كه اين افراد در سنين كودكی و نوجوانی هم معمولا  افرادی بی انضباط و لاقيد بوده اند . عكس قضيّه  هم  صادق  است  يعنی وقتی  تاريخچه ی زندگی  و سوابق  افراد صاحب نام را برّرسي كرده اند دريافته اندكه اين افراد در سنين كودكی و نوجوانی هم معمولا افراد منضبط بوده اند .

ارائه دلایل مشکل شلوغ کاری:

۱: تفاوت های جنسیتی

پسرها شلوغ کارتر از دخترها هستند. این تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریباً در همه سنین و نیز در غالب حیوانات دیده می شود. پسرهابیش از دخترها شلوغ کاری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود. براساس مطالعات مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین ۱ تا ۲ سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعداد شلوغ کاری بعد از ۱۸ ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست. پسرها به خصوص وقتی که به آنان حمله می شود یا کسی مزاحم کارهایشان می شود تلافی می کنند.

۲: عوامل خانوادگی شلوغ کاری

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می‌باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می‌باشد و خیلی از چیزها را افراد در سالهای اولیه حیات اجتماعی خود در آن می‌آموزند. خانواده می‌تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید شلوغ کاری شود که مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

۱) نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولاً کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می‌بیند برانگیخته می‌شود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می‌شود.تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده‌است خشمگین و شلوغ کار می‌شود.

۲) وجود الگوهای نامناسب: داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان‌ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیشتر کودکان شلوغ کار والدین خشن و متخاصمی داشته‌اند یعنی نه تنها کودک آنها از محبت لازم برخوردار نبود از الگوی شلوغ کاری موجود در خانواده نیز تأثیر پذیرفته بود. دیکتاتوری خانواده‌هایی که تابع اصول دیکتاتوری هستند معمولاً رشد فرزندانشان را محدود می‌کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگ‌تر نیز با دیکتاتوری رفتار می‌کنند در این گونه خانواده‌ها فرد دیکتاتور تصمیم می‌گیرد، هدف تعیین می‌کند، راه نشان می‌دهد، وظیفه معلوم می‌کند، برنامه می‌ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل او رفتار کند و حق اظهارنظر از آن اوست. بچه‌هایی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می‌کنند ظاهراً حالت تسلیم و اطاعت در رفتارشان مشاهده می‌شود و همین حالت آنهارا به هیجان و اضطراب وا می‌دارد. این بچه‌ها در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می‌گیرند و به بچه‌های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می‌رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای گروهی نمی‌توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود را نشان می‌دهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می‌شوند.

۳) تأثیر رفتار شلوغ کارانه: عده‌ای از افراد شلوغ کار و زورگویی را تقبیح نمی‌کنند بلکه آنرا نشانه شهامت و قدرت خود می‌دانند این افراد اعمال شلوغ کارانه خود و دیگران را مثبت موجه و حتی لازم می‌دانند و به آن صحه می‌گذارند.

۴) تشویق رفتار شلوغ کارانه: در مواقعی که رفتار شلوغ کارانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می‌شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می‌شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می‌گویند «از کی نخوری» «توسری نخوری» و… که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به شلوغ کاری بی مورد تشویق می‌کنند.

۵) تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر شلوغ کاری و خشونت کودک عصبانی می‌شوند به صورت شلوغ کارانه اورا تنبیه می‌کنند از تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده شلوغ کاری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالاً شلوغ کاری کودک می‌شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای شلوغ کاری کودک می‌شود.

اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پس با توجه به سند تحول بنیادین مسئولیت معلم مسئولیت خطیری است که معلم به عنوان محور تعلیم و تربیت است با شادابی دانش آموزانم خیلی خوشحال بودم ، هر زمان نام کلاس را می آوردم شور و شعف غیر قابل وصفی را در این دانش آموزان مشاهده می کردم . مشاهده می کردم که خود دانش آموزان شلوغ کار به صورت مستقیم بچه های دیگر را راهنمایی می کنند و از تند خویی و تندی کردن به دوستان و همکلاسان منع می کردند از اولیاء دانش آموزان دعوت کردم و با توجه به جداول تهیه شده از اول سال از پیشرفت فرزندشان سوال کردم خیلی رضایت بخش بود . مدیر و معون و بقیه ی مربیان این دانش آموز از اصلاح رفتار او رضایت کامل داشتند و می گفتند که هشتاد درصد تغییر کرده است ، حتی گروههای آموزشی که قبلاً از رفتار دانش آموز خبر داشتند موقعی در آخر سال این دانش آموز فعال و با نشاط و شاداب دیدند تعجب کردند و مشاوران در مراحل آخر موقعی با دانش آموزان مشاوره کرد رضایت کامل داشت .

جمع آوری شواهد دو  پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی  

اجرای ارزشیابی تاثیر اقدامات نوین پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی  

اجرای گزارش نهایی و بیان تجدید نظر پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی  

کسب نتایج  پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی 

راهکار ها و پیشنهادات پیرامون مقوله آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی 

فهرست منابع مورد استفاده پیرامون مقوله  آرام کردن فرشید دانش آموز شلوغ کار اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی 

منابع ومآخذ:

۱-میرزابیگی،علی،(۱۳۸۲)،نقش هنردرآموزش وپرورش وبهداشت روانی کودکان،تهران، انتشارات مدرسه،چاپ چهارم.

۲-هاجری،ضیاءالدین،(۱۳۷۲)،آنچه یک معلم بایدبداند،تهران،انتشارات راد،چاپ اول.

(کتاب مذکورترجمه می باشد ،امانام مؤلف درآن نوشته نشده است.)

برای دانلود اقدام پژوهی کلاس اول ابتدایی و دریافت آن از لینک خرید استفاده نمایید.

21 Jun 2022