دانلود کارنامه توصیفی نوبت اول و دوم پایه اول ابتدایی بصورت word

کارنامه توصیفی اول ابتدایی

دانلود کارنامه توصیفی نوبت اول و دوم پایه اول ابتدایی بصورت قابل ویرایش

کارنامه توصیفی پایه اول ابتدایی

کاملترین و جدیدترین نمونه کارنامه توصیفی اول ابتدایی مناسب و قابل استفاده همکاران شاغل در کلاس اول مقطع ابتدایی فایل قابل ویرایش ورد . تنظیم شده است .

به جهت دریافت فایل ابتدا روی دکمه زیر کلیک کنید . در صفحه بعدی نام و ایمیلتونا وارد کرده و دکمه پرداخت را بزنید . سپس پروسه پرداخت را تکمیل کرده و کمی صبر کنید تا به سایت و صفحه دانلود ارجاع شوید . روی عبارت لینک دانلود فایل کلیک کرده و آن را در گوشی یا کامپیوتر تان دریافت و ذخیره کنید .

در صورت بروز هر مشکلی در هریک از مراحل ابتدا اینباکس و اسپم باکس ایمیلتان  را چک کنید . در صورتی که پول از حسابتان کسر شده و نتوانستید فایل را دریافت کنید سریعترین راه استفاده از خدمات پشتیبانی سایت ارتباط با ما از طریق پیام رسان ها : ترجیحا واتس آپ میباشد

برای دانلـــــــــــــود کلیـــــــــک کنید

برای دانلود کلیک کنید

کارنامه توصیفی اول ابتدایی

کاملترین کارنامه توصیفی پایه اول ابتدایی سالتحصیلی 1403-1402دانلود کارنامه توصیفی نوبت اول 

کاملترین کارنامه توصیفی پایه اول ابتدایی سالتحصیلی 1402-1403 برای نوبت اول

برای دانلود کلیـــــــــــــــــــــــــــــک کنید

برای دانلود کلیک کنیدکارنامه توصیفی نوبت دوم کلاس اول ابتدایی

کاملترین کارنامه توصیفی پایه اول ابتدایی سالتحصیلی 1402-1403 برای نوبت دوم

برای دانلود کلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک کنید

 

جملات مناسب برای کارنامه توصیفی پایه اول دبستان بصورت word

جملات مناسب برای کارنامه توصیفی پایه اول دبستان بصورت word

نام درس

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

قرآن

همیشه در روخوانی ، جمع خوانی ، حفظ سوره ، بیان مفهوم داستان ها و پیام های قرآنی موفق است

به کمک همکلاسان در جمع خوانی و روخوانی شرکت می کند و مفهوم داستان ها و پیام های قرآنی را باذکر نمونه هایی در زندگی بیان می کند .

با توصیه معلم در جمع خوانی شرکت می کند و به کمک تصاویر ، مفاهیم داستان ها و پیام های قرآنی را بیان می کند .

در روخوانی ، حفظ سوره ها ، بیان مفهوم پیام های قرآنی و داستان های پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد .

جملات کارنامه توصیفی علوم کلاس اول بصورت word

علوم

او با به کارگیری حواس ، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایش می باشد . عوامل موثر بر سلامتی و رشد و ویژگی جانوران و گیاهان را برشمرده و آن را طیقه بندی می کند نقش آن ها را در زندگی انسان بررسی می کند . اهمیت نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند .

اودر بیشتر مواقع  با به کارگیری حواس ، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایش می باشد . عوامل موثر بر سلامتی و رشد  نقش آن ها را در زندگی انسان برسی می کند . اهمیت نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند .

اودر برخی عوامل بر سلامتی و رشد  نقش آن ها را در زندگی انسان برسی می کند . اهمیت نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند. اودر برخی مواقع  با به کارگیری حواس ، محیط اطراف خود را می شناسد. ویژگی جانوران و گیاهان را برشمرده و آن را طبقه بندی می کند .

او به ندرت با به کارگیری حواس ، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایش می باشد . با راهنمایی معلم  عوامل موثر بر سلامتی و رشد  نقش آن ها را در زندگی انسان برسی می کند . به ندرت اهمیت نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند .

جملات توصیفی کارنامه پایه اول ابتدایی درس ریاضی

ریاضی

او فعالیت های مربوط به عدد و عملیات روی اعداد و همچنین مفاهیم مربوط به فعالیت ها با سرعت و مهارت انجام می دهد. همچنین انواع مربع های شگفت انگیز را به درستی و با مهارت کامل می کند .مساله را به خوبی درک کرده وبه درستی حل می کند.

او بیشتر فعالیت های مربوط به عدد و عملیات روی اعداد و همچنین مفاهیم مربوط به فعالیت ها با سرعت و مهارت انجام می دهد. همچنین اغلب مربع های شگفت انگیز را به درستی و با مهارت کامل می کند .

او برخی فعالیت های مربوط به عدد و عملیات روی اعداد و همچنین مفاهیم مربوط به فعالیت ها انجام می دهد. همچنین برخی مربع های شگفت انگیز را به درستی و با مهارت کامل می کند .

او به ندرت فعالیت های مربوط به عدد و عملیات روی اعداد و همچنین مفاهیم مربوط به فعالیت ها انجام می دهد. همچنین به ندرت مربع های شگفت انگیز را به درستی کامل می کند .

جملاتی برای توصیف عملکرد دانش آموز کلاس اول در درس فارسی

فارسی

او با دقت به سخنان گوش می دهد ، پیام ها را درک و واکنش مناسب نشان می دهد . او پس از برقراری ارتباط ، پیام خو ابا جمله های مربوط به هم ، منتقل می کند . او روان می خواند ، پیام متن و تصویر را دزک می کند و در بیان آن از تخیل استفاده می کند . همچنین با تشخیص نشانه ها و واژه ها ، نوشته های خود را خوش خط ، صحیح ، خلاق و با واژه های جدید می نویسد .

او اگر چه با دقت به سخنان گوش می دهد ،ولی با اندکی مکث  واکنش  نشان می دهد .همچنین او پیام خودرابا جمله های ساده و کوتاه ، منتقل می کند .همچنین بیشتر واژه را صحیح ، گسترده و طولانی می نویسد .متن را بدون غلط می خواند و در بیشتر موراد درک می کند .

او با یاد آوری به سخنان گوش می دهد ، واکنش  نشان می دهد .او به ندرت ارتباط برقرار کرده و پیام خودرا کوتاه بیان می کند .همچنین برخی از واژه را صحیح و جمله های کوتاه و تکراری می نویسد

او در گوش دادن ، درک پیام و متن و تصوی ، واکنش به آنها ، برقراری ارتباط و انتقال پیام ، خواندن متن ، نوشتن واژه ها پیوسته به کمک معلم نیاز دارد

21 Jun 2022